کارت پستال و عکس نوشته های زیبا به مناسبت شهادت حضرت قاسم (ع). ای گل یاسمن ، یادگار حسن. بعد از تو قاسمم ، خزان شده چمن. شکستی با رفتنت دل من ، ( غم مرگت گشته قاتل من). میوه ی قلب حسن ، شده ای صد پاره تن. قاسم ابن مجتبی. تصاویر شهادت حضرت قاسم(ع) در ماه محرم. کارت پستال شهادت حضرت قاسم(ع). تصاویر کارت پستال شهادت حضرت قاسم(ع).

کارت پستال و عکس نوشته های زیبا به مناسبت شهادت حضرت قاسم (ع)

ای گل یاسمن ، یادگار حسن
بعد از تو قاسمم ، خزان شده چمن
شکستی با رفتنت دل من ، ( غم مرگت گشته قاتل من)
میوه ی قلب حسن ، شده ای صد پاره تن
قاسم ابن مجتبی

کارت پستال شهادت حضرت قاسم (ع)

کارت پستال شهادت حضرت قاسم(ع),تصاویر کارت پستال شهادت حضرت قاسم(ع)

تصاویر شهادت حضرت قاسم(ع) در ماه محرم

تصاویر شهادت حضرت قاسم(ع), شهادت حضرت قاسم(ع)

کارت تسلیت شهادت حضرت قاسم(ع), تصاویر شهادت حضرت قاسم(ع)

کارت پستال شهادت حضرت قاسم(ع)

تصاویر شهادت حضرت قاسم(ع), شهادت حضرت قاسم(ع)

تصاویر کارت پستال شهادت حضرت قاسم(ع), کارت شهادت حضرت قاسم(ع)

تصاویر کارت پستال شهادت حضرت قاسم(ع)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه