ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلای Moerkensheide توسط معماران دیتر د ووس در دو پنت، بلژیک ساخته شده است.

این اقامتگاه بسیار بزرگ که به شکل سه مکعب در اطراف یک مثلث متساوی الاضلاع طراحی شده در فضایی به مساحت 306 متر مربع ساخته شده است. سه باغ خانه را احاطه کرده و هر یک برای یک زمان خاص از روز در نظر گرفته شده است.

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

ویلایی با طراحی مکعبی در دوپنت بلژیک

طبقه همکف خانه منطقه ناهار خوری، نشیمن و محل کار است و طبقه ی بالا که توسط یک پله ی مارپیچی به طبقه ی همکف مرتبط می شود شامل فضاهای خصوصی مانند حمام، راهرو، اتاق مهمان و اتاق خواب می باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه