وصف زنان بهشتی در قرآن

وصف زنان بهشتی در قرآن

 

کَذالِکَ وَ زَوَُجناهُم بِحورٍ عینٍ

 

از مجموعه ی اوصافی که در وصف زنان بهشتی در قرآن آمده است می توان به موارد زیر اشاره کرد :

وصف زنان بهشتی در قرآن

 

1-    پاکان و پاک نهادان (  ازواجٌ مُطَهَّرَه ) .

2-    سیمین تنان ( حورٌ عین ) .

3-    بزرگ چشمان ( وَ حورٌ عینٌ ) .

4-    بجهت طراوت و زیبایی مانند یاقوت ،  مرجان و مرواریدند ( کَاَنَّهُنَّ الیاقوتُ وَالمَرجان ) .

5-    نیکو سیرتان و زیبا رویان ( ازواجٌ مُطَهَّرَهٌ ) .

6-    همسالان و همتایان با شوهرانشان ( عُرُباً اَتراباً )  .

7-    صرفاً به شوهرانشان و با ناز و کرشمه می نگرند ( قاصِراتُ الطَرفِ ) .

وصف زنان بهشتی در قرآن

8-    علی رغم ارتباط پیوسته با شوهرانشان همواره باکره می مانند (  فَجَعَلناهُنَّ اَبکاراً )  .

9-    هیچ جن و انسی تا پیش از همسرانشان به آنان دست نیازیده است ( لَم یَطمِثهُنَّ اِنسٌ قَیلَهُم وَ لا جانّ ) .

10-  حیض نمی بینند ( لَم یَطمِثهُنَّ … ) .

11-  نار  پستانند یعنی سینه های نورس و تازه بر آمده دارند ( وَ کَواعِبَ … ) .

12-  الفت و عشق زیاد به شوهرانشان دارند و آن را اظهار می کنند ( عُرُباً … ) .

 

ضمنا طبق روایات وارده زیبایی و نور زنان مومن در بهشت برتری و توفق دارد بر حوریان بهشتی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه