قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی دختر و پسر با حرف ز-ژ-س


قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی دختر و پسر با حرف ز-ژ-س

قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی - قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف ز-ژ-س

نامهای اصیل ایرانی یا پارسی که برخی از این نامها یاد آور تاریخ این مرز و بوم می باشد نامها به همراه معنی آن ارائه می گردد...

 
 
 
 
 

ز-ژ

زادبخت

خوشبخت،خوش اقبال

پ

زادبه

بهزاد،نیک زاده شده

پ

زادچهر

دارای نژاد پاک و اصیل

پ

زادفر

زاده روشنی

پ

زال

فرزند سپید موی سام نریمان و پدر رستم قهرمان ملی ایرانیان

پ

زاماسب

برادر شاپور ساسانی،نام یکی از قضات ساسانی

پ

زاوا

داماد(نامی کردی)

پ

زردشت

پیامبر ایران باستان در آئین زرتشت

پ

زرنگار

طلاکوب،زرین

د

زری

طلائی،زربفت

د

زرین

طلائی رنگ،منصوب به زر

د

زرینه

آنچه منسوب به زر است

د

زلیخا

لغزنده-زن فرعون

د

زمانه

روزگار،دهر

د

زونا

گیاهی با گل کبود رنگ(نامی کردی)

د

زیبا

خوشگل،قشنگ

د

زیبار

قبیله ای از کردها(نامی کردی)

پ

زیما

زمین،لغت اوستائی

د

زینو

زنده،پابرجا(نامی کردی)

پ

ژاله

شبنم،قطره

د

ژالان

گلهای دارای قطره و شبنم(نامی کردی)

د

ژیار

زندگی،زندگی شهری(نامی کردی)

د

ژینا

زندگی و حیات(نامی کردی)

د

ژیوار

زندگی

د

س

سارا

صحرا،کوه و دشت(نامی کردی)

د

سارک

سار کوچک،پرنده ای سیاه رنگ و بزرگتر از گنجشک

د

سارنگ

نام سازی شبیه به کمانچه

پ

ساره

بامداد،فردا(نامی کردی)

د

ساسان

سوال کننده،رئیس معبد آناهید استخر که خاندان ساسانیان به او منسوبند

پ

ساغر

پیاله شرابخواری،جام

د

سام

سیه چرده،جهان پهلوان ایرانی و جد رستم

پ

سامان

ترتیب،نظام،زندگی

پ

سانا

سهل و آسان

پ

ساناز

کمیاب،نادر،نام گلی است

د

سانیار

حامی و پشتیبان(نامی کردی)

پ

ساویز

خوش اخلاق و مهربان(نامی کردی)

د

ساهی

آسمان صاف(نامی کردی)

د

ساینا

خاندانی از موبدان زرتشتی

پ

سایه

منطقه تاریک پشت هر جسم،حمایت

د

سپنتا

مقدس،محترم

پ

سپند

اسفند

پ

سپهر

آسمان،نام فرزند کیخسرو

پ

سپهرداد

بخشیده آسمان-داماد داریوش هخامنشی

پ

سپیدار

درخت سفید

پ

سپیدبانو

بانوی سفید و درخشان

د

سپیده

سحرگاه،سپیدی چشم

د

ستاره

کرات آسمانی که در شب می درخشند

د

سِتی

دختر،سیتا

د

سرافراز

سربلند،متکبر

پ

سرور

رئیس،پیشوا

پ

سروش

شنیدن و فرمانبرداری-فرشته مظهر اطاعت

پ

سرور

شادمانی و خوشحالی

د

سوبا

شناگر،فرد ا

د

سنبله

یک خوشه گندم

پ

سودابه

دختر زا،سود ده

د

سوری

سرخ رو،نام دختر اردوان پنجم

د

سورن

خانواده ای در دوران اشکانیان که قدرتمند بودند

د

سورنا

سردار خردمند و دلیر پارتی

د

سوزان

سوزنده،ملتهب

پ

سوزه

سبزه(نامی کردی)

د

سوسن

گلی به رنگهای سفید،کبود،زرد و حنایی

د

سومار

نام قبیله ای از کردها

د

سولان

نام گلی است(نامی کردی)

د

سولماز

زنی که پیرو پژمرده نمی شود

د

سوگند

شاهد گرفتن خدا یا بزرگی را گویند

د

سهراب

سرخ روی،نام پسر رستم که در جنگ با رستم فرمانده سپاه تورانیان بود

پ

سهره

برنده ای خوش آواز با پرهای سبز و زرد

پ

سهند

کوه آتشفشان قدیمی در آذربایجان

پ

سیامک

مجرد،نام پسر کیومرث

پ

سیاوش

دارنده اسب سیاه،فرزند کیکاوس که ناجوانمردانه و بی گناه به قتل رسید

پ

سیبویه

مانند سیب،دانشمند شهیر ایرانی،منصف الکتاب

پ

سیما

چهره،رخ

د

سیمدخت

دختر نقره ای و سفید

د

سینا

مرغ دانشمند،نام پدر ابوعلی سینا

پ

سیمین

نقره ای،سفید،روشن

د

سیمین دخت

دختر نقره ای و سفید

د

 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه