روشنک عجمیان بازیگر زن کشورمان به همراه شوهرش به اسپانیا رفته و عکس های خودش و همسرش را در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا منتشر کرده است. عکس روشنک عجمیان و شوهرش. به امیدِ روزی که ورود خانمها به استادیوم آزاد بشه. امروز در باشگاهِ fcbبارسلون به همراهِ همسر عزیز. امروز تجربۀ تازه ای بود و پراز افسوس. ممنون که هستید.

عکس های روشنک عجمیان و همسرش در ورزشگاه نیوکمپ

روشنک عجمیان بازیگر زن کشورمان به همراه شوهرش به اسپانیا رفته و عکس های خودش و همسرش را در ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا منتشر کرده است.

عکس روشنک عجمیان و شوهرش

به امیدِ روزی که ورود خانمها به استادیوم آزاد بشه
امروز در باشگاهِ fcbبارسلون به همراهِ همسر عزیز
امروز تجربۀ تازه ای بود و پراز افسوس
ممنون که هستید

عکس های روشنک عجمیان و همسرش در ورزشگاه نیوکمپ

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه