تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

جمهوری “سخا” در شمال شرقی روسیه سردترین نقطه جهان در نیمکره شمالی کره زمین است که با دمایی حدود منفی ۶۸ درجه سلسیوس در سال ۱۹۳۳ رکورددار سردترین دمای هوا در قرن بیستم به حساب می آید. اما با وجود آب و هوای سرد و خشن، مردمانی در این منطقه زندگی می کنند و از امکاناتی چون مدرسه، اداره پست و حتی فرودگاه برخوردارند.

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردتریننقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

تصاویر زندگی در سردترین نقطه دنیا

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه