احکام دفاع -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی

احکام دفاع

 

احکام دفاع

٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نماید، واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله‏ اى که امکان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در این امر احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشه استیلا بر بلاد مسلمین را کشیده‏اند، چه بدون واسطه یا به واسطه عمال خود از خارج یا داخل، واجب است دفاع از ممالک اسلامى کنند، به هر وسیله ‏اى که امکان داشته باشد.

٢٨٢٨ اگر در داخل ممالک اسلامى نقشه‏هایى از طرف اجانب کشیده شده باشدکه خوف آن باشد که تسلط بر ممالک اسلامى پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله ‏اى که ممکن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگیرى از توسعه نفوذ آنها کنند.

٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسى یا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادى اجانب. چه عمال داخلى باشند، یا خارجى.

٢٨٣٠ اگر در روابط سیاسى بین دولتهاى اسلامى و دول اجانب، خوف آن باشدکه اجانب بر ممالک اسلامى، تسلط پیدا کنند، اگر چه تسلط سیاسى و اقتصادى باشد،لازم است بر مسلمانان که با این نحو روابط مخالفت کنند، و دول اسلامى را الزام کنند به قطع اینگونه روابط.

٢٨٣١ اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.

٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سیاسى و چه تجارى بین یکى از دول اسلامى و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتى اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامى واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.

٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سیاسى یا اقتصادى یا نظامى که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه این خیانت، از مقامى که دارد ج هر مقامى باشد ج منعزل است، اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات کنند به هر نحو که ممکن شود.

احکام دفاع

٢٨٣٤ روابط تجارى و سیاسى با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانى که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجارى دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنه�� را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‏ها.

٢٨٣٥ قوانین و مصوباتى که از مجالس قانونگذارى دولتهاى جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالى - بر خلاف صریح قرآن کریم و سنت پیغمبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم مى‏گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بى‏ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر کننده و راى دهنده به هر طور ممکن است اعراض کنند، و با آنها معاشرت و معامله نکنند. و آنان مجرمند و عمل کننده به راى آنها معصیت کار و فاسق است.

٢٨٣٦ قانونى که اخیرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب براى هدم احکام اسلام و بر هم زدن کانون خانواده مسلمانان، از مجلسین غیر قانونى و شرعى رژیم سابق گذشته است، بر خلاف احکام اسلام، و امر کننده و راى دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهایى که به استناد آن قانون به امر محکمه طلاق داده مى‏شوند، طلاق آنها باطل، و زنهاى شوهردارى هستند که اگر شوهر کنند، زناکارند.

و کسى که دانسته آنها را بگیرد، زنا کار است، و مستحق حد شرعى، و اولادهاى آنها اولاد غیر شرعى، و ارث نمى‏برند. و سایر احکام اولاد زنا بر آنها جارى است، چه محکمه مستقیما طلاق بدهد یا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام کنند به طلاق.

٢٨٣٧ بر علماى اعلام - ایدهم الله تعالى - لازم است در مقابل این نحو قوانین بى‏ ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شدید کنند، نه استرحام از مجرمین اصلى و دولت‏خواهى براى آن‏ها که مامور اجراى اوامر مخالفین اسلام مى‏باشند. زیرا این نحو تقاضاها و دولت‏خواهى ها و توجه جرم را به مامورین جزء و دست دوم دادن، موجب تطهیر مجرم اصلى و جرات او بر هدم احکام الهیه است. و بر کافه مسلمانان لازم است در مقابل این قوانین که دین و دنیا و خاندان آنها را تهدید مى‏کند، و دخترهاى بیچاره آنها را به سربازخانه مى‏کشد، و زحمت انبیاى عظام و اولیاى گرام صلى الله علیهم اجمعین را تضییع مى‏نماید، مقاومت کنند، و اظهار تنفر نمایند، و به این قوانین مخالف اسلام عمل نکنند. و به هر وسیله‏ اى که ممکن است هم اکنون دفاع از احکام اسلام کنند تا خداى نخواسته به آتیه سیاه و وحشتناکى که عمال استعمار -خذلهم الله تعالى - در نطر دارند براى اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه