احکام تلقيح -رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

رساله حضرت آیة الله العظمى امام خمینی

احکام تلقیح

 

احکام تلقيح

 

 

2874 وارد نمودن منى مرد را در رحم زوجه او با آلاتى مثل آب دزدک، اشکال ندارد، لیکن باید از مقدمات حرام احتراز نمایند. پس اگر مرد با رضایت زن، این عمل را خودش انجام دهد، و منى خود را به وجه حلالى به دست بیاورد، مانع ندارد.

2875 اگر منى مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال یا حرام، و ازآن، بچه تولید شد، اشکالى نیست که بچه مال مرد و زن است، و همه احکام فرزند را دارد.

 

2876 جایز نیست داخل نمودن منى اجنبى را در رحم زن اجنبیه، چه با اجازه زن باشد یا نه، و چه شوهر داشته باشد یا نه، و چه با اجازه شوهر باشد یا نباشد.

احکام تلقیح

 

2877 اگر منى مردى را داخل رحم زن اجنبیه نمودند و معلوم شد بچه از آن منى است، پس اگر این عمل به طور شبهه بوده، مثل آنکه گمان مى‏کرد زن خودش هست،و زن نیز گمان مى‏کرد منى شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نیست، اشکالى نیست که بچه شرعا از این مرد و زن است، و تمام احکام فرزندى را دارد.

 

و لیکن اگر از روى علم و عمد باشد محل اشکال است، و باید احتیاط در جمیع مسائل مراعات شود. لیکن اشکالى نیست که اگر این بچه دختر باشد، پدر نمى‏تواند اورا به زنى بگیرد، و اگر پسر باشد نمى‏تواند مادرش را بگیرد، و نمى‏تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحیح بود شوهر کند، و پسر محارمش را بگیرد. لیکن باید در تمام

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه